Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum. Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via internet en technische storingen.

Auteursrecht

De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze pagina’s berusten bij het Oude Ambachten & Speelgoed Museum. Het Oude Ambachten & Speelgoed Museumspant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht je echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij je vriendelijk dit te melden via info@ambachtenmuseum.nl.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Oude Ambachten & Speelgoed Museum informatie, beeldmateriaal, filmmateriaal en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden. Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciële doeleinden en individueel gebruik, waarbij je vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding neem dan contact met ons op via info@ambachtenmuseum.nl

Links

Het is toegestaan op andere websites een link te plaatsen naar deze site. De afdeling marketing (marketing@ambachtenmuseum.nl) hoort graag van je wanneer je een link plaatst.

Deze site bevat links naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.